Haptotherapie

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie waarin het gevoelsleven centraal staat. Denken, voelen en handelen wordt als een geheel gezien. Door emotionele blokkades, stress en ingrijpende gebeurtenissen kan er een disbalans ontstaan tussen denken, voelen en handelen. Hierdoor ontstaan klachten op fysiek en/of emotioneel gebied, waardoor je niet meer optimaal kunt functioneren.

Haptotherapie

Wanneer kan haptotherapie je helpen?

Haptotherapie kan helpen bij :

  • Klachten als overbelasting, overspannenheid, burn-out, te veel stress of vermoeidheid
  • Acceptatie en verwerking van ingrijpende veranderingen zoals verlies, trauma, ziekte of een nieuwe levensfase de behoefte aan meer zelfvertrouwen en zelf waardering en het vertrouwen in anderen
  • Moeite met grenzen stellen
  • Vragen over zingeving
  • Faalangst
  • Behoefte aan het doorbreken van patronen in de omgang in relaties (partner, familie, vrienden, collega’s)
Werkwijze haptotherapie

De behandeling start met een intake van maximaal drie sessies. Van daaruit wordt het vervolgtraject bepaald. In overleg met jou wordt het doel dat we willen bereiken omschreven. De sessies bestaan uit een combinatie van gesprekken, ervaringsgerichte oefeningen en aanrakingen.

Je wordt begeleid in het waarnemen van lichamelijke signalen en gevoelens waardoor het contact met de eigen gevoelens, wensen en behoeften wordt hersteld. De therapeut laat je ervaren hoe je omgaat met jezelf en wat dat voor effect heeft op de omgang met jezelf en anderen, zowel in de persoonlijke als de werkomgeving. Hierdoor ontstaat er ruimte die je de mogelijkheid geeft andere keuzes te maken. Keuzes die meer levenskracht geven. Zie www.haptotherapieruthheinen.nl

Verwijzing en vergoeding

Bentinckplein 14, 3039 KL Rotterdam, Nederland

ADRES

Fysico Rotterdam

Bentinckplein 14
3039 KL Rotterdam, Zuid-Holland

Voorhave 35A
3025 HC Rotterdam, Zuid-Holland

CONTACT

Telefoon : 010-4654350
Email      : info@fysicorotterdam.nl