Betalingsvoorwaarden

Huisregels

 1. Door het maken van een afspraak voor een eerste consult is er sprake van een behandelovereenkomst tussen jou als patiënt en de therapeut.
 2. Bij je eerste afspraak dien je jouw verzekeringspas en jouw legitimatiebewijs aan de therapeut te tonen.
 3. In het geval dat je meer dan 15 minuten te laat bent voor uw afspraak, komt uw afspraak te vervallen om vertraging voor andere cliënten te voorkomen.
 4. Bij elke behandeling dien je een handdoek mee te brengen.
 5. Wij stellen jouw persoonlijke hygiëne bijzonder op prijs. In geval van een onhygiënische situatie mag de therapeut de afspraak beëindigen.
 6. Indien je bij jouw revalidatie gebruik moet maken van de oefenzaal vereisen wij het dragen van schoon schoeisel.
 7. De patiënt dient zichzelf in kennis te stellen van de inhoud en de resterende ruimte van zijn aanvullende verzekeringspakket (betreffende fysiotherapie behandelingen),
  jouw gegevens zullen met zorg worden behandeld. Zij zullen alleen ter inzage zijn voor intern gebruik en medici (zie privacy policy).

 

Betalingsvoorwaarden

De hieronder volgende betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen jou als patiënt en de therapeut:

 1. Afspraken dienen tenminste 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Het laatste geldt niet voor de afspraken op maandag: op maandag kan tot 9.00 uur afgebeld worden voor afspraken op dezelfde dag.
 2. Afspraken die niet of te laat afgezegd worden zullen in rekening gebracht worden bij de patiënt.
 3. Bij de meeste zorgverzekeraars wordt rechtstreeks gedeclareerd. Indien dit bij jouw verzekering niet mogelijk is of indien jouw aanvullende verzekering niet toereikend of afwezig is ontvang je zelf de factuur.
 4. Betaling van therapeutische diensten moet binnen dertig dagen na factuurdatum geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.