Vergoedingen

Fysiotherapie

Fysiotherapeuten zijn voor iedereen rechtstreeks toegankelijk. Je hebt dus geen verwijsbriefje nodig voor een fysiotherapiebehandeling. Bij alle aandoeningen die voorkomen op “de chronische lijst voor fysiotherapie” is wel een verwijzing nodig. De lijst is zeer uitgebreid https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen. Deze “chronische lijst voor fysiotherapie” omvat onder andere: status na botbreuken, na orthopedische operaties, neurologische ziekten, COPD, Arterieel vaatlijden, oncologische aandoeningen, lymfe-oedeem-aandoeningen na operaties of bestraling.

Als er een onderzoek of behandeling aan huis of in een instelling moet plaatsvinden is een verwijzing van de arts soms noodzakelijk. Dit verschilt per verzekering. De arts moet expliciet op de verwijzing aangeven waarom hij/zij thuis of in de instelling behandelen noodzakelijk vindt.

Een uitzondering is oedeemfysiotherapie: het betreft hier (meestal) chronische indicaties. Voor oedeemfysiotherapie is wel een verwijzing van je huisarts of specialist nodig. Alleen met een verwijzing waarop de medische indicatie beschreven is kan oedeemfysiotherapie gedeclareerd worden

Werkwijze

Als je besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vast stelt of je bij hem/haar aan het juiste adres bent. Zo niet dan kan hij/zij je adviseren eerst de huisarts te bezoeken.
Individuele behandelingen duren maximaal 30 minuten. Bij het eerste bezoek is er een uitgebreide anamnese en onderzoek (na een eventuele screening). Je krijgt de eerste adviezen en het behandelplan wordt besproken. De fysiotherapeut kan er ook voor kiezen direct aansluitend te behandelen (dit zijn dan wel 2 behandelingen).

Vergoedingen

Fysico heeft met alle verzekeraars in Nederland contracten afgesloten behalve Just zorgverzekering. Ieder andere zorgverzekering wordt bij ons dus 100% vergoed indien je aanvullend verzekerd bent. Fysiotherapie wordt bij de meeste indicaties vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel sessies er vergoed worden hangt dus af van je verzekeringsmaatschappij en je aanvullende verzekering. Zie http://www.geld.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie-vanaf-18-jaar
Bij sommige chronische indicaties wordt er een periode vergoed uit de basisverzekering. Deze indicaties staan op “de chronische lijst voor fysiotherapie”. Deze lijst omvat onder andere: status na botbreuken, na orthopedische operaties, bij neurologische ziekten, COPD, bepaalde vormen van Arterieel vaatlijden, oncologische aandoeningen, lymfe-oedeem-aandoeningen na operaties of bestraling. De lijst is zeer uitgebreid https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen
De eerste 20 behandelingen worden hierbij vergoed uit je aanvullende verzekering (mits aanwezig!). Vanaf de 21ste keer wordt er vergoed uit de basisverzekering. Deze komen dan wel ten laste van het eigenrisico. Bij een enkele verzekering moet voor deze therapie een machtiging aangevraagd worden (de gemachtigde periode wordt aangegeven in deze machtiging).
Recent is er een aantal indicaties aangewezen die kortdurend direct uit de basisverzekering vergoed worden (voor allen is een verwijzing nodig):
Perifeer Arterieel Vaatlijden (etalage-benen): 37 x verdeeld over maximaal 1 jaar (onder bepaalde voorwaarden).
Knie-arthrose: 12 x (1 x per week).
Heup-arthrose: 12 x (1 x per week).
Reumatoïde aandoeningen: mogelijk vanaf 2019.
Het betreft hier bewezen-effectieve oefentherapie met als doel je functie te verbeteren + oefenzelfstandigheid te creëren.

Craniosacraaltherapie

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden craniosacraal therapie op dit moment uit de aanvullende verzekering, mits de therapeut in het Register Craniosacraal therapie Nederland (RCN) staat.
De zorgverzekeraars genoemd in het vergoedingen overzicht, vergoeden vanuit het aanvullend pakket. De voorwaarden zijn per zorgverzekeraar verschillend en ook de hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar. Wij raden aan zelf eerst contact op te nemen met jouw eigen zorgverzekeraar.
Craniosacraal therapie valt onder het aanvullend pakket en telt daarom niet mee voor uw verplicht eigen risico van € 385,00 per jaar.
Zie http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/craniosacraal-therapie#vergoedingen voor meer informatie.

Viscerale therapie

Je kunt zonder verwijzing van uw arts een afspraak voor viscerale therapie maken. Deze therapie valt niet onder fysiotherapie en wordt niet vergoed door de verzekering.

Haptotherapie

Haptotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars deels vergoed. Je kunt zonder verwijzing van uw arts een afspraak voor haptotherapie maken.