Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motorische ontwikkeling en motorische vaardigheden van kinderen van 0 tot 18 jaar.

De kinderfysiotherapeut oefent spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen, motoriek en leren zij nieuwe vaardigheden. Bij sommige kinderen kan deze ontwikkeling vertraagd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een te kort aan motorische ervaring, een aandoening aan het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat, zintuigen of organen.

Elk kind is uniek en vraagt om een specifieke eigen benaderingswijze. Een kinderfysiotherapeut heeft de kennis om het kind te begeleiden waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd, de interesses en de mogelijkheden van het kind. De kinderfysiotherapeut kan helpen om beter te functioneren en mee te komen in de maatschappij.

Onderzoek en behandeling
Wanneer u zelf een onderzoek aanvraagt of wanneer het kind is doorverwezen vindt er een intake plaats om de hulpvraag in kaart te brengen. Door middel van observatie en onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een compleet beeld van het motorisch niveau van het kind. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests. Er wordt rekening gehouden met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.
Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel anderen die bij het kind betrokken zijn. De bevindingen van de observatie en het onderzoek worden met de ouders/verzorgers besproken en er wordt, indien nodig, een behandelplan opgesteld.
De behandeling is gericht op de hulpvraag van ouders en het kind en bestaat uit oefen-/bewegingstherapie, indien nodig massage, waarbij gebruik gemaakt wordt van spelmateriaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Daarnaast kunnen we, indien van toepassing, ook gebruik maken van de medische trainingsruimte.

Zuigelingen, peuters, kleuters, schoolkinderen en jongeren
Hieronder vindt u veel voorkomende hulpvragen. Naast deze, behandelen we ook andere hulpvragen. Als uw specifieke vraag er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op.

Indicaties en signalen 0-2 jaar

 • Achterstand in motorische vaardigheden (zoals omrollen en kruipen)
 • Voorkeurshouding met eventueel een afgeplat of scheef hoofd
 • Niet op de buik willen liggen
 • Onrustige of huilbaby’s
 • Overstrekken
 • Te lage of te hoge spanning in de spieren
 • Opvallend weinig bewegen
 • Weinig variatie in bewegen of eenzijdig bewegen
 • Moeite om van de ene houding naar de andere te gaan (van lig naar zit en van zit naar stand)
 • Moeite met staan of lopen
 • Aangeboren afwijkingen
 • Neurologische problemen en syndromen

Indicaties en signalen 2 tot 4 jaar

 • Achterstand in motorische vaardigheden zoals rennen, klimmen en klauteren, springen, traplopen
 • Onhandigheid (dyspraxie)
 • Veel vallen
 • Afwijkend looppatroon
 • Lage of hoge spierspanning
 • Aanleren van verkeerde houding
 • Angst voor bewegen
 • Gebrek aan conditie
 • Fijne motoriekproblemen zoals bij knippen/knutselen/schrijven/tekenen/kralen rijgen/ hanteren van bestek/ beginnen constructiewerk
 • Concentratieproblemen
 • Nog geen keuze voor R of L hand
 • Longproblemen zoals Cystic Fibrosis en astma
 • Orthopedische afwijkingen, bijvoorbeeld anders stand van voeten, knieën, heupen, rug en armen
 • Pijnklachten
 • Neurologische problemen
 • Aangeboren afwijkingen
 • Behandeling na fracturen en/of operaties
 • Problemen met de zintuigelijke informatieverwerking
 • Ademhalingsproblemen

Indicaties en signalen 4 tot 12 jaar

 • Achterstand in motorische vaardigheden zoals fietsen, rennen, klimmen, balvaardigheid, hinkelen, huppelen, springen
 • Moeite met gymnastiek op school/ spelen op schoolplein
 • Angst voor bewegen
 • Afwijkend looppatroon
 • Orthopedische afwijkingen, bijvoorbeeld anders stand van voeten, knieën, heupen, rug en armen
 • Pijnklachten
 • Fijne motoriekproblemen zoals bij knippen/knutselen/schrijven/tekenen/hanteren van bestek
 • Behandeling na fracturen en/of operaties
 • Gebrek aan conditie
 • Neurologische afwijkingen
 • Ademhalingsproblemen
 • Lichamelijke klachten hoofdpijn, pijn in de rug, arm of been
 • Slechte houding
 • Spanningsklachten
 • Aangeboren afwijkingen
 • Onhandigheid (dyspraxie)
 • Concentratieproblemen
 • Problemen met zintuigelijke informatieverwerking

Indicaties en signalen 12 tot 18 jaar

 • Niet mee kunnen komen met gymles
 • Afwijkend looppatroon
 • Orthopedische afwijkingen, bijvoorbeeld anders stand van voeten, knieën, heupen, rug en armen
 • Pijnklachten
 • Slechte houding
 • Aangeboren afwijkingen
 • Gebrek aan conditie
 • Ademhalingsproblemen
 • Blessures
 • Lichamelijke klachten, pijn in de rug, arm of been
 • Chronische hoofdpijnklachten
 • Spanningsklachten
 • Behandeling na fractuur en/of operaties
 • Neurologische afwijkingen

Samenwerking
Naast de motorische problemen is er vaak ook sprake van andere problematiek. Daarom zien wij veel meerwaarde van samenwerken met betrokken specialisten. Er vindt regelmatig overleg plaats en indien van toepassing worden de behandelingen op elkaar afgestemd.

Wij werken onder andere samen met:

 • Huisartsen
 • Kinderartsen
 • Specialisten (revalidatieartsen, orthopeden, neurologen)
 • Centrum Jeugd en Gezin/ consultatiebureauartsen
 • Revalidatie teams
 • Kinderpsychologen

Vergoeding
Kinderfysiotherapie valt niet onder het eigen risico. Uw kind heeft recht op 18 behandelingen vanuit de basisverzekering. Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen na 18 keer nog vergoed.